स्टाफ सदस्य

कर्मचारी सदस्य

 

 

 

क्रमसंख्या

कर्मचारीनाम

पद

कर्मचारीकोड

वर्तमानकेवीमेंसम्मिलितहोनेकीतिथि

वर्त्तमानपदकाकार्यभारसँभालनेकीतिथि

 

श्री..कृष्णा मूर्ति

 

प्रधानाचार्य

३५९७९

२४-१०-२०१७

२७-०६-२००३

श्री. के वेणय्या

उप प्रधानाचार्य

२९४२७

१०-०९-२०१३

१४-०४-२०११

श्री किशोर जी

स्नातकोत्तर अध्यापक गणित

४९१६७

१९-०७-२०१६

०६-०७-२०१२

श्रीमती मंजुलता

स्नातकोत्तर अध्यापक जीव विज्ञान

१०४३३

३०..२०१६

-०४-२००४

श्री डी श्रीनिवासुल्लू

स्नातकोत्तर अध्यापक रसायन

२९०९०

०३-०८-२०१२

१७-०२-१९९४

श्रीमती नीलम नेहरा

स्नातकोत्तर अध्यापक अंग्रेजी

६१५१५

२७-०५-२०१३

-११-२००८ 

आर.एस.ठाकुर 

स्नातकोत्तर अध्यापक हिंदी

२८४५२

०८.११.२०१०

२८-११-१९८७ 

श्रीमती सी.सतपथी

स्नातकोत्तर अध्यापक कंप्यूटर साइंस

४७१२१

१६-०५-२००९

१४-११-२००७

श्री श्रीपदा राव

स्नातकोत्तर अध्यापक इकोनॉमिक्स

२८४८५

०६.०९.२०१५

०७-०८-२०१३

१०

श्री पी वी रमन्ना

स्नातकोत्तर अध्यापक वाणिज्य

२९४२४

१७.०५.२०१३

११.०२.१९९४

११

मिस कृष्णालीला

परास्नातक शिक्षक  गणित

१३८३३

०६-०७-२०१६

२९-०८-१९८७

१२

..कुमार स्वामी

परास्नातक शिक्षक  गणित

५०८३०

२५.०६.२०१४

१२.११.२००८

१३

श्री श्रीनिवासुल्लू

परास्नातक शिक्षक  गणित

२९१३९

०६.०३.०९

२९.०८.०८

१४

श्रीमती राधा बल्ली

परास्नातक शिक्षक  विज्ञान

 २९१३२

  ०५.०५.२०१२

 ०१.०५.२००८

१५

पी रामचन्द्र रेड्डी

परास्नातक शिक्षक  विज्ञान

  २९१४२

१३--२०१३

  २९-१०-१९८८

१६

श्रीमती वी.सम्युक्ता नायर

परास्नातक शिक्षक  सामाजिकविज्ञान

२८१३६

२२-११-१९९९

२२--१९८४

१७

श्रीमती हसीना बेगम

परास्नातक शिक्षक  सामाजिकविज्ञान

२८१३५

०८-०९-१९९५

१७-०९-१९९३

१८

तारा दिव्या लाकरा

 

परास्नातक शिक्षक  सा.वि

 २८५३३

१४-०५-२०१३

 २४--१९९५

१९

श्रीमती जी.विनती

परास्नातक शिक्षक  अंग्रेजी

२८१२५

१५-१०-१९९७

१५-१०-१९९७

२०

पी.कष्णकात एस

परास्नातक शिक्षक  अंग्रेजी

 ४५४००

२१.०५.२०१२

 २०-११-२००८

२१

श्री एन.बिसेन

परास्नातक शिक्षक  हिंदी

५५४४६

२५.०५.२०१२

१९-११-२००८ 

२२

श्रीमती सोनिया

परास्नातक शिक्षक  संस्कृत

९३३९

०१-०७-२०१५

०७-०८-२००९

२३

श्री डीनगन्ना

परास्नातक शिक्षक  संस्कृत

२८१३३

०८-०४-२००२

०७-०९-१९८७

२४

श्री एसशिव कुमार

परास्नातक शिक्षक   कला शास्त्र

२८३२४

११-०८-२००९

२५-१०-१९९७

२५

श्री रविंदर रेड्डी

परास्नातक शिक्षक  पी&एच

२८९७१

१८-०७-२०१६

२७-१०-१९९७

२६

श्रीमती उषा रानी

परास्नातक शिक्षक  कार्यानुभव

३००२३

१५-०६-२०११

१५-०६-२०११

२७

.एस.के.शास्त्री

परास्नातक शिक्षक  पुस्तकालयाध्यक्ष

२८०९५

१६-०४-२००३

१९-०३-१९९०

२८

 श्री वेकेट्स्वर्लू

हेड मास्टर

२७९२९

१८-०८-२०१६

०६-११-२००६

२९

श्रीमती सुषमा ठाकुर

प्राथमिक शिक्षक

२८८०४

२०-०९-२०१७

२२-०८-१९८३

३०

श्री मणि बाबू

प्राथमिक शिक्षक

२९१२९ 

२५.०६.२०१४

 १६.०९.१९८५

३१

डीविजय लक्ष्मी

प्राथमिक शिक्षक

२४३४०

१३.०६.२०११

२५-०८-१९८६

३२

श्रीमती एममैथिलि लीला

प्राथमिक शिक्षक

२७९७९

२०-०५-२०१०

१७.०७.१९८७

३३

श्री .चंद्रशेखर

प्राथमिक शिक्षक

२८१०६

१६-१०-१९९२

२२-०७-१९८८

३४

श्रीमती डीनीरजा रानी

प्राथमिक शिक्षक

२८११०

२८-०८-१९९५

०१-११-१९८८

३५

श्रीमती बी.के. एस्थर रत्ना कुमारी

प्राथमिक शिक्षक

२८४०१

१८-११-२००६

०८-०८-१९८५

३६

श्रीमती के.दीप्ती

प्राथमिक शिक्षक

२८११२

०७-०९-२००२

२०-०९-१९९३

३७

श्रीमती वाई.पदमावती

प्राथमिक शिक्षक

२८१२१

१४-०८-२००४

१८-०९-१९९७

३८

श्रीमती सीमा कुलकर्णी

प्राथमिक शिक्षक

३९६२१

२५-०९-२०१७

०४-०१-१९८९

३९

 श्रीमती के सारदा

प्राथमिक शिक्षक

२८२४४

११-०७-२०१८

०२-०९-१९९३

४०

श्रीमती प्रज्ञामिता साहू

प्राथमिक शिक्षक

३७३२८

०८.०९.२००८

२१.०२.२००५

४१

श्री बी. दस्तागिरी

प्राथमिक शिक्षक

४९४६७

 २६.०९.२०१७

३०-०४-२००९

४२

मिस शिंकी दबास

प्राथमिक शिक्षक

७४७२०

२५-०७-२०१८

२५-०७-२०१८

४३

श्रीमती नंदिता सिंह

प्राथमिक शिक्षक(संगीत)

४७२५५

१०-०७-२०१८

 

२०-०१-२०११

४४

श्रीमती जी भवानी

यू डी सी

२८७०७

३०.०६.२०१४

१८.१०.१९८४

४५

श्रीमती.वर्षा द्विवेदी

जे.एस.

५२७३३

०९-१०-२०१७

११.०९.२००९

४६

श्री अजय कुमार

सब स्टाफ

२८०८९

१३.०९.२००१

०४.०४.१९९१

४७

आशा रानी

सब स्टाफ

२८०८३

१८.०६.१९९२

२९.०१.१९९०

४८

श्री रामदास

सब स्टाफ

२८०८८

२२.०१.१९९०

२२.०१.१९९०

४९

श्री जी. लछन्ना

सब स्टाफ

२८०८७

१३.०९.२००१

०१.०२.१९९२